O mnie

img_2260Jestem psychologiem, certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień (certyfikat Polskiej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; nr 1033). Ukończyłam szkolenie z psychodramy, socjometrii oraz psychodramatycznej terapii grupowej wg Moreno w Polskim Instytucie Psychodramy w Krakowie, uzyskując tytuł certyfikowanego asystenta psychodramy (Certyfikat Psychodrama Institute for Europe; nr 2015-PL-21). Aktualnie jestem w trakcie całościowego czteroletniego szkolenia w Śląskiej Szkole Psychoterapii (nurt psychoterapii psychodynamicznej i psychodramy) przygotowującego do ubiegania się o certyfikat psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ponadto podnosiłam swoje kwalifikacje z zakresu psychoterapii osób uzależnionych behawioralnie, uczestnicząc w projekcje Szkoła Terapeutów Uzależnień – zastosowanie różnych nurtów psychoterapii w terapii osób uzależnionych (280 godzin; Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii), jak również w obszarze psychoterapii Dorosłych Dzieci Alkoholików (szkolenie: Strategie Pracy Psychoterapeutycznej z Dorosłymi Dziećmi Alkoholików, u których występują zaburzenia emocjonalne”; Instytut Psychologii Zdrowia).

Pracuję w Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim. Posiadam doświadczenie z zakresu diagnozowania oraz psychoterapii (zarówno indywidualnej jak i grupowej) osób uzależnionych (alkohol, hazard, zakupy, Internet i inne), współuzależnionych oraz Dorosłych Dzieci Alkoholików. Prowadziłam liczne zajęcia psychoedukacyjne oraz warsztatowe z zakresu problematyki uzależnień i zaburzeń emocjonalnych u rodzin osób uzależnionych.

W pracy z klientem kładę nacisk na pomoc w wydobywaniu unikalnych zasobów wewnętrznych i inicjowaniu konstruktywnych zmian wspomagających uzyskiwanie wewnętrznej równowagi i prowadzenie satysfakcjonującego życia. Jestem zwolenniczką integracji podejść terapeutycznych i dostosowywania metody pracy do indywidualnej osobowości klienta oraz specyfiki jego problemów. Często stosuję metodę psychodramy Moreno, która nadaje pracy psychoterapeutycznej element spontaniczności, kreatywności i dynamiki. Dbam o komfort i bezpieczeństwo klientów poprzez regularne poddawanie swojej pracy superwizji klinicznej u superwizora psychoterapii SNP PTP.

Reklamy